Thứ Ba, 19/02/2019 13:25:56 Hotline: 0901 514 799
Theo luật đường bộ thì khi người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đội mũ cho người ngồi sau, hoặc cài quai không đúng quy định thì bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng..
Theo luật đường bộ thì khi người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đội mũ cho người ngồi sau, hoặc cài quai không đúng quy định thì bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng..
Tạ Tôn - Khánh Linh