Thứ Ba, 19/02/2019 13:24:58 Hotline: 0901 514 799
Không đội mũ bảo hiểm, nếu không may xảy ra tai nạn thì chấn thương sẽ nặng hơn khi chấp hành đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đúng luật giao thông.
Không đội mũ bảo hiểm, nếu không may xảy ra tai nạn thì chấn thương sẽ nặng hơn khi chấp hành đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đúng luật giao thông.
Tạ Tôn - Khánh Linh