5 tháng, cả nước giảm 1.628 vụ TNGT

23/05/2014 15:37

5 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 10.772 vụ TNGT, làm chết 3.928 người, bị thương 10.556 người.

5 tháng, cả nước giảm 1.628 vụ tngt
Kiểm soát tải trọng xe bước đầu đã mang lại hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, tính cả 5 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 10.772 vụ TNGT, làm chết 3.928 người, bị thương 10.556 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 1.628 vụ (-13,13%), giảm 210 người chết (-5,07%), giảm 2.002 người bị thương (-15,94%).

Trong đó TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.468 vụ, làm chết 3.928 người, bị thương 2.893 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 139 vụ (-3%), giảm 210 người chết (-5,07%), tăng 23 người bị thương (0,8%). Va chạm giao thông xảy ra 6.304 vụ, làm bị thương nhẹ 7.663 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 1.489 vụ (-19,11%), giảm 2.025 người bị thương (-20,90%).

Theo ông Thái kéo giảm được TNGT trong tháng 5 và 5 tháng là do Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng các bộ, ngành đã thực hiện nhiều giải pháp trong đó có các giải pháp như bảo đảm cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5; kiểm soát chặt chẽ chất lượng đăng kiểm và kiểm soát tải trọng xe đã mang lại hiệu quả bước đầu. Trong thời gian tới, theo ông Thái Uỷ ban ATGT Quốc gia sẽ chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt cao điểm tuyên truyền và xử lý mũ bảo hiểm cũng như triển khai kế hoạch hành động kết nối các phương thức vận tải để chia lửa với đường bộ.

K.L