60 giờ nghẹt thở thông đường, cứu người trong lũ lịch sử Quảng Bình

29/01/2017 15:16

Trận lũ lụt lịch sử trung tuần tháng 10/2016 xảy ra ở Quảng Bình khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Văn Thanh