Bà neo đơn nuôi hai cháu mồ côi

28/11/2014 11:27

Mẹ làm nghề gác chắn đảm bảo cho những chuyến tàu đi qua an toàn. Bố làm tuần đường để những con tàu không bị trật bánh. Vậy mà một ngày kia, cả hai đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi...