Bắc Giang: Đại biểu HĐND tăng cường giám sát đảm bảo ATGT

10/04/2017 07:27

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư...

Bắc Giang: Đại biểu HĐND tăng cường giám sát đảm bảo ATGT 1

Lực lượng liên ngành Bắc Giang xử lý lái xe vi phạm

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Theo đó, Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh xác định rõ bảo đảm ATGT là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, là trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gắn với trách nhiệm và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác bảo đảm ATGT; rà soát, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành, kịp thời phê bình, kỷ luật những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trước khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc chỉ đạo các cấp ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền pháp luật ATGT, xử lý nghiêm vi phạm giao thông, Tỉnh ủy yêu cầu HĐND tỉnh chỉ đạo các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp tăng cường hoạt động giám sát công tác bảo đảm TTATGT; việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan theo quy định.

Theo ông Đào Nguyễn Quý, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, Bắc Giang đã duy trì 5 năm liên tục giảm TNGT cả ba tiêu chí. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm, TNGT trên địa bàn tỉnh tăng cao cả ba tiêu chí so với cùng kỳ, tình trạng xe quá khổ, quá tải diễn biến phức tạp, vi phạm giao thông còn diễn ra… Do đó, chỉ đạo mới của Tỉnh ủy nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn, kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Quỳnh Anh