Bắc Giang: Lập đoàn liên ngành kiểm soát tải trọng từ đầu nguồn

24/10/2017 16:09

Đoàn liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn...

bắc giang: lập đoàn liên ngành kiểm soát tải trọng từ đầu nguồn

Kiểm tra tải trọng xe tại huyện Yên Dũng

Theo Quyết định 1765/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở GTVT làm trưởng đoàn, lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường làm phó trưởng đoàn; các thành viên gồm lãnh đạo các bộ phận: TTGT tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Phòng Khoáng sản (Sở TN&MT); lãnh đạo UBND và phòng chuyên môn các huyện, thành phố...

Đoàn liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn (mỏ khai thác khoáng sản, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, công trình xây dựng…). Đây là hoạt động nhằm kiểm soát tải trọng từ “gốc”, hạn chế tối đa tình trạng xe vi phạm tải trọng tham gia giao thông.

Quỳnh Anh