Bắc Giang: Phấn đấu hết tháng 6, không còn xe cơi nới thành thùng

27/05/2017 13:58

Ngày 25/5, Sở GTVT Bắc Giang ban hành Công văn số 1972/SGTVT-TTr đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố...

bắc giang: phấn đấu hết tháng 6, không còn xe cơi nới thành thùng

Kiểm tra xử lý nghiêm tất cả các xe ô tô cơi nới thành thùng trái phép

Ngày 25/5, Sở GTVT Bắc Giang ban hành Công văn số 1972/SGTVT-TTr đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh; Xây dựng, ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện. Đồng thời, kiện toàn tổ chức Tổ kiểm tra tải trọng của huyện đảm bảo hoạt động khép kín 24/24h tất cả các ngày trong tuần.

Sở GTVT tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Tổ kiểm tra tải trọng của huyện tiến hành ra quân kiểm tra xử lý vi phạm từ ngày 1/6, trong đó tập trung kiểm tra xử lý nghiêm tất cả các xe ô tô cơi nới thành thùng trái phép, chở hàng quá khổ, quá tải lưu hành trên đường bộ thuộc địa bàn các huyện, thành phố. Phấn đấu đến hết tháng 6 chấm dứt hoạt động xe cơi nới thành thùng trái phép trên địa bàn; Phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết cơ bản tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn.

Quỳnh Anh