Bắc Kạn: 97% người tham gia GT được phổ biến pháp luật ATGT

08/10/2017 15:47

Đây là một mục tiêu mà UBND tỉnh đặt ra trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về ATGT giai đoạn 2017-2020.

bắc kạn: 97% người tham gia gt được phổ biến pháp luật  atgt

Thi lái xe máy tại Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" tổ chức tại Trường THPT Na Rì

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2020, có 97% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về ATGT, 95% học sinh, sinh viên các bậc học được giáo dục pháp luật về ATGT, 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe, 100% lãnh đạo các cấp chính quyền được tuyên truyền về ATGT, biện pháp bảo đảm ATGT.

Kế hoạch cũng nêu rõ, để đạt mục tiêu nói trên, mỗi ngành và địa phương cần có nội dung và phương pháp tuyên truyền khác nhau, phù hợp với thực tế địa bàn, từng nhóm đối tượng và thời điểm. Các hình thức, loại hình tuyên truyền cần cụ thể, sâu sắc về nội dung, sinh động, hấp dẫn trong cách thể hiện nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT cho mọi người dân. 

Quỳnh Anh