Bắc Ninh: Tổ chức Hội thi “Nông dân với ATGT”

07/07/2016 10:49

Các đội thi đạt kết quả cao cấp huyện, thành phố sẽ được lựa chọn dự thi cấp tỉnh.

Bắc Ninh: Tổ chức Hội thi “Nông dân với ATGT” 1

Tuyên truyền trật tự ATGT bằng hình thức sân khấu hóa thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia - Nguồn: Báo Bắc Ninh

Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ tháng 7-9/2016, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Hội thi ATGT, bắt đầu từ cấp xã – phường, sau lên cấp cụm để chọn đội dự thi cấp huyện, thành phố. Các đội thi đạt kết quả cao cấp huyện, thành phố sẽ được lựa chọn dự thi cấp tỉnh.

Hội thi Nông dân với ATGT năm 2016 gồm 3 phần thi: Chào hỏi; Tìm hiểu kiến thức pháp luật TTATGT; Tiểu phẩm. Các nội dung thi bám sát chủ đề của năm ATGT 2016 “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. “Mục tiêu của hội thi nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật TTATGT cho nông dân và cộng đồng; Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ và hành vi của cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lái xe… khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế TNGT và vi phạm TTATGT xảy ra tại khu vực nông thôn”, ông Phương nói.

Quỳnh Anh