Báo cáo giải pháp đối với cầu yếu để bảo đảm ATGT đường thuỷ

07/04/2016 18:03

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu báo cáo giải pháp với các cầu cần đảm bảo an toàn trên các tuyến đường thủy.

Báo cáo giải pháp đối với cầu yếu để bảo đảm ATGT đường thuỷ 1

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu báo cáo tình trạng và các giải pháp bảo đảm an toàn với các cây cầu có yêu cầu bảo đảm an toàn

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT nhận ủy thác các tuyến quốc lộ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo hiện trạng và giải pháp đối với các cầu có yêu cầu về đảm bảo an toàn trên các tuyến đường thủy. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT triển khai sớm nhiệm vụ lập danh sách chi tiết và tổng hợp danh sách cầu và gửi báo cáo về Tổng cục trước ngày 20/4/2016.

Bên cạnh nhiệm vụ lập danh sách chi tiết và tổng hợp danh sách cầu nêu trên, các Các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 1214/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 22/3/2016.

Cụ thể, đối với các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT chưa có báo cáo cần khẩn trương báo cáo đầy đủ thông tin. Các trường hợp đã báo cáo nhưng chưa đủ thông tin theo yêu cầu thì cần rà soát, bổ sung các thông tin.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam rà soát theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT đối với cầu đường sắt cho phép đường bộ đi chung (Ví dụ: cầu Việt Trì cũ bắc qua Sông Lô) và báo cáo Bộ GTVT.

Trước đó, Bộ GTVT đã có cuộc họp về hiện trạng và giải pháp đối với các cầu yếu trên quốc lộ, đường sắt quốc gia, cầu có yêu cầu đặc biệt để đảm bảo an toàn trên đường thủy nội địa. Tại cuộc họp này, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị có liên quan như: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam… khẩn trương thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT đường thuỷ sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn.

Tiến Mạnh