Báo cáo kinh nghiệm "An toàn cho trẻ đến trường và về nhà"

17/04/2014 08:32

Ban ATGT tỉnh Hà Nam vừa báo cáo kinh nghiệm hiệu quả thực hiện dự án "An toàn cho trẻ đến trường và về nhà" do quỹ Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu tài trợ, tham gia học tập kinh nghiệm...

Ban ATGT tỉnh Hà Nam vừa báo cáo kinh nghiệm hiệu quả thực hiện dự án “An toàn cho trẻ đến trường và về nhà” do quỹ Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu tài trợ, tham gia học tập kinh nghiệm có 8 Ban ATGT các tỉnh phía Bắc.

báo cáo kinh nghiệm "an toàn cho trẻ đến trường và về nhà"

Ông Nguyễn Văn Khoái - Phó Ban ATGT tỉnh Hà Nam cho biết, mô hình “Đi tới trường an toàn - về đến nhà an toàn” có mục tiêu thiết thực giảm thiểu, hạn chế tử vong và thương tích do tai nạn đường bộ đối với học sinh các cấp. Thông qua dự án, sẽ  xây dựng mối quan hệ, trách nhiệm của chính quyền trong quản lý, giáo dục và đề cập tới cả việc cưỡng chế, giải quyết các vấn đề giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên các tuyến đường từ nhà đến trường.


Bà Trịnh Tố Oanh - đại diện Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu cho biết, qua thực tế của Hà Nam, chúng tôi đang nghiên cứu, tìm đối tác để có thể tiếp tục mở rộng dự án này ra một vài địa phương khác khi hội tụ đầy đủ các yếu tố do nhà tài trợ đề ra.

K.H