Báo động tai nạn tàu cá trên biển

05/02/2018 13:13

Tình trạng tàu cá không được trang bị đầy đủ thiết bị đảm bảo an toàn nhưng vẫn bất chấp ra khơi...

Nam Khánh