Bất hợp lý biển báo tốc độ trên QL1 qua Đồng Nai

03/07/2014 10:10

Việc bố trí biển báo hạn chế tốc độ trên QL1 đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai không hợp lý đang gây khó, thậm chí gây ức chế cho nhiều lái xe tham gia giao thông trên tuyến đường này.