Bến đò Phú Thọ khách “quên” mặc áo phao

31/05/2017 16:02

Tình trạng người lái đò và hành khách đi đò không mặc áo phao diễn ra phổ biến ở Phú Thọ.

Hồng Quý