Bị kiểm tra tải trọng, tài xế trốn vào rừng cao su

12/03/2015 13:32

Khi bị đoàn Thanh tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra tải trọng, 4 tài xế đã bỏ chạy vào rừng cao su.

Cuộc đấu trí quyết liệt giữa đoàn Thanh tra Cục Quản lý đường bộ IV với các tài xế chở quá tải kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ. Trước sự quyết liệt của đoàn Thanh tra, các tài xế dù đã bỏ trốn vào rừng cao su cũng phải quay ra để đưa xe lên bàn cân.

Qua kiểm tra cho thấy các xe đều quá tải trọng từ 50 - 80%.

Phan Tư - Lê Hùng