Bị thanh tra, doanh nghiệp cắt bỏ thành thùng xe cơi nới

16/08/2014 11:07

Qua kiểm tra 28 xe của doanh nghiệp Tiến Thanh, đoàn thanh tra phát hiện có 2 xe vi phạm tự ý cơi nới cơ cấu chờ, doanh nghiệp đã đưa xe vào gara để cắt bỏ phần cơ cấu chờ.