Biên soạn tài liệu ATGT bằng 9 thứ tiếng dân tộc thiểu số

29/12/2015 11:43

Ban ATGT các tỉnh có trách nhiệm chủ trì xây dựng tài liệu và tuyên truyền ATGT bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Biên soạn tài liệu ATGT bằng 9 thứ tiếng dân tộc thiểu số 1
Việc tuyên truyền ATGT bằng tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 sẽ được tổ chức bài bản, hệ thống (Ảnh tư liệu: CSGT Hà Giang tuyên truyền ATGT cho người dân tộc thiểu số tại phiên chợ)

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban ATGT các tỉnh có nhiệm vụ chủ trì, xây dựng tài liệu và thực hiện tuyên truyền ATGT bằng tiếng dân tộc thiểu số cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực nông thôn. Đây là nhiệm vụ ưu tiên trong danh mục các nhiệm vụ thực hiện đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT nông thôn đến năm 2020” được Bộ GTVT ban hành và có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2015.

Cụ thể, tài liệu được xây dựng và việc thực hiện tuyên truyền bằng các thứ tiếng dân tộc: Tày, Mường, Nùng, Thái, H’ Mông ở vùng Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ; tiếng Chăm ở vùng Nam Trung Bộ; Gia Rai, Ê Đê ở Tây Nguyên và Khơ Me ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng theo đề án, sẽ có các chương trình truyền hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT bằng tiếng dân tộc trên các đài truyền hình Trung ương và địa phương, phát sóng vào thời gian phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn.

Việc tuyên truyền ATGT trong giai đoạn đến năm 2020 cũng được cơ quan chức năng phối hợp với các tổ chức tôn giáo (Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo) lồng ghép vào các sự kiện, sinh hoạt tôn giáo ở địa phương. Lồng ghép vào các sinh hoạt văn hóa truyền thống, các loại hình nghệ thuật phù hợp của vùng miền, dân tộc.

Vụ An toàn giao thông được Bộ GTVT giao chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ GTVT về công tác triển khai thực hiện đề án; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện đề án.

Hồng Xiêm