Bình Định lập đường dây nóng ATGT

28/06/2014 14:30

Sở GTVT Bình Định vừa có quyết định thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ATGT và kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở