Bình Định: Xác minh thông tin xe cơi thùng “làm luật” vượt chốt CSGT

06/10/2016 13:17

Đêm hay ngày, hàng loạt xe cơi nới thành thùng, chở đất đá có ngọn quá tải vô tư vượt chốt trạm CSGT...

Xuân Huy - Ngân Hà