Bình Thuận: Tăng cường 6 giải pháp kéo giảm TNGT

19/01/2016 18:02

Trong thời gian tới để tiếp tục mục tiêu kéo giảm TNGT, UBND tỉnh chú trọng 6 giải pháp trọng tâm.

Bình Thuận: Tăng cường 6 giải pháp kéo giảm TNGT 1
Một đoạn QL1 qua Bình Thuận

Đó là: Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tăng cường TTKS và xử lý vi phạm giao thông; Tổ chức giao thông hợp lý và tăng cường xử lý, khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT; Xây dựng các phương án giảm thiểu thiệt hại do TNGT gây ra.

Cũng theo ông Thanh, tại các cuộc họp giao ban từng quý về công tác đảm bảo TTATGT, đích thân chủ tịch UBND tỉnh tham gia chỉ đạo các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo ATGT, đồng thời biểu dương các huyện thực hiện tốt công tác ATGT và phê bình những địa phương để TNGT tăng cao.