Bộ GTVT hối thúc các tỉnh quyết liệt cân xe

04/04/2014 18:05

    Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh đề nghị chỉ đạo các Sở, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ chủ trương của Chính phủ về kiểm soát tải trọng xe.