Bộ GTVT: Nghiên cứu sửa quy định về độ tuổi bắt buộc đội MBH

01/02/2018 10:04

Sửa đổi quy định bắt buộc đội MBH đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh... từ 6 tuổi trở lên.

bộ gtvt: nghiên cứu sửa quy định về độ tuổi bắt buộc đội mbh

Ảnh: Khánh Linh

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội MBH đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Văn bản do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật GTĐB 2008, sửa đổi quy định bắt buộc đội MBH đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy từ 6 tuổi trở lên; bổ sung quy định bắt buộc đội MBH theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia để phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan trực thuộc ngành tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân, viên chức gương mẫu thực hiện quy định về đội MBH cho mình và cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông.

N.Khánh