Bộ GTVT phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT

29/01/2016 18:36

Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020.

Bộ GTVT phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT 1
Đoàn viên thanh niên tuyên truyền ATGT trên đường phố. Ảnh minh họa.

Theo đó, các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngành thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020 với các nhiệm vụ, giải pháp như: Triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong đảm bảo trật tự ATGT; Hoàn thành 100% đúng tiến độ, chất lượng việc sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch đảm bảo trật tự ATGT; Đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo ATGT; Đẩy mạnh công tác thanh tra và xử lý vi phạm phát luật về trật tự ATGT…

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc xây dựng xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và những biện pháp tổ chức thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua.

Phong trào được thực hiện nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động đảm bảo trật tự ATGT ở tất cả các lĩnh vực của ngành, góp phần kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT hàng năm, giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Thực hiện năm ATGT theo từng chủ đề phù hợp với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện đến hết ngày 31/12/2020.

Trần Duy