Bồi dưỡng nghiệp vụ “tự đăng kiểm” cho DN lắp ráp ôtô

09/02/2015 15:51

Các học viên đạt yêu cầu được Cục Đăng kiểm VN cấp chứng nhận và được chứng nhận chất lượng sản phẩm tại DN.

Nội dung đào tạo gồm: Cập nhật các quy định pháp lý và quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến KCS sản xuất, lắp ráp ô tô tại VN; hệ thống KCS; hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện DN cần chuẩn bị để phục vụ việc kiểm tra của cơ quan đăng kiểm; quy trình cấp phát, quản lý các ấn chỉ chứng nhận chất lượng; giới thiệu về các thiết bị và quy trình thử nghiệp linh kiện và ô tô…

Sau khóa đào tạo, các học viên có bài thi đạt yêu cầu được Cục Đăng kiểm VN cấp chứng nhận và được chứng nhận chất lượng sản phẩm tại DN.

Ông Đào Ngọc Xuất, Giám đốc Trung tâm đào tạo (Cục Đăng kiểm VN) cho biết, mỗi năm Cục Đăng kiểm VN mở một lớp bồi dưỡng cán bộ KCS. Người được cấp chứng nhận KCS có thẩm quyền “đăng kiểm” chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất của DN và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chứng nhận của mình.

Đây là bộ phận tự kiểm soát chất lượng của DN, cơ quan đăng kiểm chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

H. Lộc