Buộc cắt thùng 268 xe, hạ tải 17.028 xe

24/01/2015 16:25

Đó là con số mà Cục QLĐB IV đã tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm kích thước, tải trọng xe.

buộc cắt thùng 268 xe, hạ tải 17.028 xe
                                       Nạo vét rãnh thoát nước để đảm bảo chất lượng mặt đường

 Năm 2014 từ nguồn kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ được giao là trên 765 tỷ đồng, Cục quản lý đường bộ IV đã sửa chữa, duy tu các tuyến đường quốc lộ trong phạm vi quản lý và cơ bản đạo tạo mặt đường êm thuận, không còn "ổ gà", hư hỏng nặng.

Cục QLĐB IV đã thực hiện hình thức hợp đồng đặt hàng giá sản phẩm công ích theo chất lượng thi công. Hình thức này đã tạo sự chủ động cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, kết quả chất lượng duy tu được nâng lên. Các đơn vị đã tiến hành sửa chữa thường xuyên, đảm bảo mặt đường êm thuận, xử lý ổ gà, hố lún…trên quốc lộ. Đã thảm bê tông nhựa 13,4km đường quốc lộ, láng nhựa 50km; sửa chữa 11 cống, 57 cầu; xóa 11 điểm đen gây TNGT…Rà soát và tháo dỡ các biển báo giới hạn tốc độ dưới 40km/h, các biển báo bất hợp lý…

Trong công tác kiểm tra tải trọng xe, ngoài việc phối hợp với các địa phương xác định vị trí đặt trạm kiểm soát lưu động, Cục QLĐB IV còn cử các đoàn thanh tra đưa cân xách tay đi kiểm tra tại các tỉnh và kiểm tra kích thước thùng hàng. Từ đầu tháng 8/2014 đến 5/12/2014, đã kiểm tra 1.999 xe, trong đó xử lý 268 xe vi phạm cơi nới kích thước thùng hàng. Kiểm tra tải trọng 158.512 xe thì có 17.028 xe vi phạm tải trọng. Tình trạng các xe tải vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng hoạt động trên đường đã phần nào giảm đi.

buộc cắt thùng 268 xe, hạ tải 17.028 xe
                        Cục QLĐB IV sẽ kiên quyết loại bỏ xe quá tải trọng hoạt động trên đường

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục QLĐB IV cho biết, mục tiêu đặt ra trong năm 2015 là đảm bảo mặt đường êm thuận trên các tuyến quốc lộ. Sẽ triển khai đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên 18 gói thầu; tiếp nhận và quản lý các tuyến QL1, 20, 22, 91, 91B… đảm bảo lưu thông an toàn.

“Đồng thời chúng tôi sẽ siết chặt kiểm soát tải trọng xe, kiên quyết không để tình trạng còn xe quá tải hoạt động trên địa bàn để bảo quản tốt đường khi đã bỏ kinh phí duy tu, sửa chữa”, ông Thành nói.

                                                                                                                                Phan Tư

Phan Tư Doãn