Cả nước giảm 520 người chết do tai nạn giao thông

25/11/2019 17:57

Trong 11 tháng, cả nước xảy ra gần 16.000 vụ TNGT, làm chết gần 7.000 người, bị thương hơn 12.000 người.

Cả nước giảm 520 người chết do tai nạn giao thông 1
TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 11 tháng năm 2019 (tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/11/2019), cả nước xảy ra gần 16.000 vụ TNGT, làm chết gần 7.000 người, bị thương hơn 12.000 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm cả 3 tiêu chí với 935 vụ tai nạn, 520 người chết và 962 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 15.000 vụ, làm chết trên 6.800 người, bị thương hơn 12.000 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 923 vụ, giảm 522 người chết, giảm 951 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 141 vụ, làm chết 117 người, bị thương 43 người; tăng 7 vụ, tăng 8 người chết, giảm 14 người bị thương. Đường thuỷ xảy ra 55 vụ, làm chết 24 người, bị thương 8 người. Hàng hải xảy ra 13 vụ, làm chết 13 người, không có người bị thương.

"Chỉ tính riêng trong tháng 11, cả nước xảy ra hơn 1.600 vụ tai nạn, làm chết 657 người và bị thương hơn 1.200 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018, giảm 340 vụ, giảm 164 người chết, giảm 286 người bị thương", Ủy ban ATGT Quốc gia thông tin.

Trần Duy