Các phương tiện cứu sinh cho tàu hàng trên biển

14/12/2016 14:50

Tàu hàng trên biển cần trang bị đầy đủ trang bị cứu sinh, đảm bảo an toàn cho thuyền viên khi tàu gặp nạn.

các phương tiện cứu sinh cho tàu hàng trên biển

Thực tập hạ thuyền cứu sinh

Quy định về trang thiết bị cứu sinh cho tàu hàng phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III của công ước SOLAS, tuy nhiên đó chỉ là những quy định chung, còn mỗi quốc gia sẽ có những quy định chi tiết cho tàu hàng mang cờ quốc tịch quốc gia đó.

Theo đó, tàu hàng cần trang bị “phương tiện cứu sinh và xuồng cứu sinh” và “trang bị cứu sinh cá nhân”.

Tàu hàng phải trang bị một hoặc nhiều xuồng cứu sinh, đồng thời mỗi mạn tàu phải trang bị một hoặc nhiều phao bè cứu sinh, đủ để chở toàn bộ số người trên tàu. Mỗi tàu hàng phải có ít nhất một xuồng cấp cứu. Trường hợp tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích nhỏ hơn 500 GT và tàu hàng hoạt động tuyến nội địa có tổng dung tích nhỏ hơn 1600 GT có thể không cần trang bị xuồng cấp cứu (GT là đơn vị tổng dung tích, 1 GT = 2831 mét khối).

các phương tiện cứu sinh cho tàu hàng trên biển

Theo Công ước SOLAS mỗi mạn tàu phải trang bị phao bè cứu sinh đủ để chở toàn bộ số người trên tàu

Đối với trang bị cứu sinh cá nhân thì có 3 loại: Phao tròn, phao áo và bộ quần áo bơi (hay còn gọi là dụng cụ chống mất nhiệt). Tàu hàng phải trang bị số lượng phao tròn tối thiểu tương ứng với chiều dài của tàu, ví dụ tàu dài dưới 30m thì phải trang bị 4 phao tròn, tàu dài trên 200m thì trang bị 14 phao tròn v.v. Phao áo phải được trang bị cho mọi người trên tàu và có các kích thước khác nhau, trong mỗi phao áo phải được trang bị đèn tự sáng, kiểu pin điện. Còn đối với bộ quần áo bơi, thì phải có tính nổi và trang bị loại có kích thước phù hợp với mỗi người trên tàu và được đặt ở vị trí dễ dàng tiếp cận.

PV