Cấm tàu khách dưới 50 người trên sông Hàn-cầu Trần Thị Lý từ 1/9

10/01/2018 10:14

Từ ngày 1/9 tới, các tàu có sức chở dưới 50 người phải chấm dứt kinh doanh vận tải trên tuyến sông Hàn...

cấm tàu khách dưới 50 người trên sông hàn-cầu trần thị lý từ 1/9

Từ 1/9, tàu có sức chở đưới 50 người bị cấm hoạt động tuyến sông Hàn-cầu Trần Thị Lý

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho phép các tàu khách đang hoạt động có sức chở dưới 50 người đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa theo quy định được tiếp tục hoạt động trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý đến hết ngày 31/8/2018.

Từ ngày 1/9/2018, các tàu khách có sức chở cho phép dưới 50 người phải chấm dứt hoạt động kinh doanh  vận tải trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý để sắp xếp, bố trí hoạt động trên các tuyến sông còn lại.

Cũng từ thời điểm 1/9/2018, các tàu khách hoạt động trên các tuyến sông thuộc địa bàn TP Đà Nẵng phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS). 

Vĩnh Nhân