Camera giám sát giao thông cả ở đường nông thôn

23/03/2015 11:51

Kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT có vai trò rất quan trọng đối với các địa phương

camera giám sát giao thông cả ở đường nông thôn
Ông Cao Văn Phong, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bến Tre

Do đó, kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về ATGT nên để lại cho địa phương 100%, để địa phương chủ động phục vụ kịp thời các yêu cầu cần thiết cho công tác đảm bảo trật tự ATGT và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người tham gia giao thông. Với tỷ lệ để lại cho các cấp địa phương (tỉnh, huyện, xã) 30% như hiện nay, các tỉnh không đủ kinh phí hoạt động, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, nhất là cấp xã.

Trong khi đó, kinh phí từ Bộ Công an chuyển về hỗ trợ cho địa phương thường rất chậm, không kịp thời và không đầy đủ. Theo tôi, đủ kinh phí để địa phương hoạt động vẫn là giải pháp căn cơ nhất, nhằm đảm bảo yêu cầu cho công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, góp phần kéo giảm TNGT theo chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, việc lắp đặt camera giám sát để theo dõi, phát hiện, cảnh báo và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường nông thôn cũng hết sức cần thiết. Điều này nên triển khai rộng rãi trong thời gian tới.

Lê Lối