Cần 7 năm kinh nghiệm để làm Chủ nhiệm thẩm tra ATGT

17/05/2016 18:55

Theo dự thảo sửa đổi NĐ11, năm kinh nghiệm của Chủ nhiệm thẩm tra ATGT cần 7 năm, thay vì 10 năm như trước.

Cần 7 năm kinh nghiệm để làm Chủ nhiệm thẩm tra ATGT 1

Theo dự thảo sửa đổi NĐ11, Bộ GTVT có thẩm quyền thẩm định ATGT các dự án, công trình do Trung ương quản lý. (Trong ảnh: Thiết bị đảm bảo ATGT trên QL3)

Theo dự thảo sửa đổi NĐ11 về điều kiện số năm kinh nghiệm của chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông (ATGT) có thể chỉ cần 7 năm thay vì 10 năm như trước.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ ATGT thuộc Bộ GTVT vừa cho biết, sắp tới việc thẩm định ATGT đường bộ được quy định tại Nghị định 11/2010/NQ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (NĐ11), sẽ được nghiên cứu sửa đổi nhằm tăng cường hơn nữa điều kiện cũng như công tác thẩm định, từ đó bảo đảm ATGT.

Mới đây, Bộ GTVT cũng đã họp xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ11. Theo đó, việc thẩm định ATGT sẽ được sửa đổi, bổ sung theo 3 hướng.

Thứ nhất, căn cứ vào vào quy mô dự án đầu tư xây dựng công trình và cấp kỹ thuật của công trình đường bộ để quy định dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình đường bộ phải thực hiện thẩm định ATGT nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả dự án.

Thứ hai, Bộ GTVT có thẩm quyền tổ chức thực hiện thẩm định ATGT đối với những dự án, công trình đường bộ do Trung ương quản lý. UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thẩm định đối với các dự án, công trình đường bộ do địa phương quản lý.

Thứ ba, về điều kiện của thẩm tra viên ATGT, dự thảo Nghị định điều chỉnh theo hướng giảm số năm kinh nghiệm của chức danh Chủ nhiệm thẩm tra ATGT so với quy định cũ nhằm đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu và vẫn khả thi thực hiện.

“Trước đây, quy định chức danh Chủ nhiệm thẩm tra ATGT phải có 10 năm kinh nghiệm, nhưng nay có thể sẽ rút xuống còn 7 năm nếu dự thảo sửa đổi được thông qua”, ông Thạch nói.

Thiện Anh