Theo Thiếu tá Trịnh Văn Trường, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 - người trực tiếp tham gia bắt 2 tầu khai thác cát trái phép trên sông Đà nói,  đây là 2 phương tiện thủy tự hành, vỏ sắt, trên phương tiện có gắn công cụ, thiết bị khai thác cát đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ lòng sông Đà bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện.
Theo Thiếu tá Trịnh Văn Trường, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 - người trực tiếp tham gia bắt 2 tầu khai thác cát trái phép trên sông Đà nói, đây là 2 phương tiện thủy tự hành, vỏ sắt, trên phương tiện có gắn công cụ, thiết bị khai thác cát đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ lòng sông Đà bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện.
Văn Huế