Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 3000 mét khối cát. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các phương tiện khai thác cát tại khu vực không có mỏ cát, gây bức xúc trong dư luận.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 3000 mét khối cát. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các phương tiện khai thác cát tại khu vực không có mỏ cát, gây bức xúc trong dư luận.
Văn Huế