Căng sức khắc phục "điểm nóng" lở núi cắt đường QL27C

07/11/2017 16:01

Các đơn thi công, đồng loạt triển khai theo 2 hướng (từ Khánh Hòa lên và từ Lâm Đồng xuống)

căng sức khắc phục "điểm nóng" lở núi cắt đường ql27c

QL27C (nối Nha Trang – Đà Lạt) đang phát sinh các vị trí sạt lở taluy dương gây tắc đường.

Hiện tại, QL27C (nối Nha Trang – Đà Lạt) đang phát sinh các vị trí sạt lở taluy dương gây tắc đường tại Km53+900 và 5 vị trí đoạn Km57 - Km64 với khối lượng ước tính khoảng 8.000 m3. Nhiều vị trí mặt đường cũng bị xói sâu đứt ngang đường như đoạn Km57+060 và Km57+700, nhiều vị trí nước chảy dọc lột hết lớp móng tạo thành hào.

Lãnh đạo Cục quản lý đường bộ III cho biết với khối lượng thực hiện khắc phục rất lớn và phương án xử lý các vị trí đứt đường có thể diễn biến phức tạp nên từ sáng ngày 05/11 đơn vị đã phối hợp với đơn thi công, đồng loạt triển khai theo 2 hướng (từ Khánh Hòa lên và từ Lâm Đồng xuống). Các đơn vị đã hy động được 10 máy đào và 3 máy xúc lật để hót sụt. Các đơn vị đã chuẩn bị nhiều phương án để khắc phục vị trí đứt đường ngay sau khi tiếp cận được vị trí.Tuy nhiên, do thời tiết vẫn đang mưa to nên ảnh hưởng đến tiến độ.

căng sức khắc phục "điểm nóng" lở núi cắt đường ql27c

Vị trí đứt đường tại Km57+800 QL27C, dài 200m. Vị trí đứt đường bị xói trôi móng mặt và 1 phần nền đường.

căng sức khắc phục "điểm nóng" lở núi cắt đường ql27c

Nhiều vị trí các cũng bị sạt lở nặng. Một khối lượng công việc rất lớn cần giải quyết với đơn vi thi công.

Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 cho biết cũng đã cắt cử công chức thanh tra phối hợp với chính quyền địa phương và các bên có liên quan tiến hành rào chắn, cắm biển không cho phép xe lưu thông qua các vị trí nước ngập, sạt lở ta luy, xói lở cống, mố cầu, mặt đường …

“Đơn vị cử người trực gác 24/24 tại vị trí trên để đảm bảo giao thông; mặt khác yêu cầu các nhà thầu Bảo trì đường bộ thực hiện ngay công tác bảo đảm giao thông khắc phục bão lũ bước 1 trên địa bàn”, ông Tình nhấn mạnh.