Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền gì?

27/02/2016 19:23

Từ 1/3, Cảng vụ đường thủy có quyền giám sát việc chất hàng lên ô tô trong khu vực cảng thủy.

cảng vụ đường thủy nội địa có quyền gì?
Cảng vụ đường thủy kiểm tra trang thiết bị an toàn trên phương tiện thủy

Thông tư 83 của Bộ GTVT (quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2016) cho phép cảng vụ đường thủy nội địa có thẩm quyền theo dõi, giám sát việc xếp hàng hóa lên phương tiện trong vùng đất, vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

Điểm mới này đồng nghĩa với việc cảng vụ đường thủy không chỉ giám sát tải trọng của phương tiện thủy nội địa mà cả với việc xếp hàng hóa lên phương tiện đường bộ, đường sắt

Cảng vụ cũng có thẩm quyền chủ trì, phối hợp hoạt động với các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện công tác bảo đảm bảo trật tự ATGT trong khu vực cảng, bến thủy nội địa. Được xử phạt vi phạm hành chính; thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

Cơ cấu tổ chức của cảng vụ được quy định gồm các bộ phận: Tài chính; Pháp chế; Quản lý cảng, bến; Thanh tra - An toàn (đối với Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam).

Bên dưới các cơ quan cảng vụ đường thủy là các Đại diện cảng vụ đường thủy được sử dụng con dấu riêng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa.

Hồng Xiêm