Cấp chứng nhận đăng kiểm trực tuyến tăng mạnh

23/05/2016 13:45

So với tháng 1/2016, tăng thêm hơn 200 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực đăng kiểm.

Cấp chứng nhận đăng kiểm trực tuyến tăng mạnh 1

Hiện có 268 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính công trong lĩnh vực đăng kiểm trực tuyến qua mạng internet

Theo Cục Đăng kiểm VN (VR), sau một năm (25/5/2015-22/5/2016) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đăng kiểm, VR đã cấp trực tuyến gần 39.000 Chứng nhận kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện GTVT (gồm hơn 21.200 xe ô tô, sơmi rơ moóc; hơn 14.800 mô tô, xe máy; hơn 3.800 xe máy chuyên dùng). Đây là các chứng nhận kiểm định dành cho phương tiện, động cơ xe được nhập khẩu và có sự kết nối liên thông với thủ tục của cơ quan Hải quan.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa trực tuyến tăng mạnh. Tháng 1/2016, mới chỉ có 34 doanh nghiệp tham gia,  hiện tại, con số này đã là 268 doanh nghiệp.

Được biết, thủ tục hành chính đối với mô tô, xe máy và động cơ nhập khẩu đã được thực hiện trực tuyến hoàn toàn; các thủ tục còn lại được thực hiện song song theo hình thức trực tuyến và thủ tục giấy thông thường.

Đại diện của VR cho biết, tại các Đội kiểm tra chất lượng xe được bố trí tại các cửa khẩu, cảng biển quốc tế đều bố trí bộ phận chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp (mới tham gia vào lĩnh vực nhập khẩu xe) cách thức làm thủ tục trực tuyến.

Được biết, từ tháng 7/2016, VR kết nối dữ liệu với Tổng cục Thuế (Tổng cục Hải quan) nhằm cung cấp dữ liệu, giúp doanh nghiệp, người dân khi đi đăng ký xe không cần phải mang theo giấy chứng nhận kiểm định như hiện nay.

Hồng Xiêm