Cấp thiết xã hội hóa đầu tư cho “phạt nguội”

05/12/2018 10:02

Xử “phạt nguội” qua camera được đánh giá nhiều ưu điểm trong đảm bảo ATGT, giảm bớt CSGT trên đường...

Trần Duy