Chấm dứt hợp đồng với lái xe không đủ điều kiện sức khỏe

18/03/2014 13:05

Nếu phát hiện lái xe không đủ điều kiện sức khỏe hoặc dương tính với chất gây nghiện, ma túy, Sở GTVT Nghệ An sẽ yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấm dứt hợp đồng lái xe.