Chấn chỉnh công tác kiểm soát tải trọng phương tiện

01/01/2015 11:43

Bộ GTVT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT xem xét việc dừng đầu tư xây dựng, bảo trì đường bộ đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện quyết liệt công tác KSTT phương tiện...

Trước đó, ngày 22/12/2014, Bộ GTVT có Công văn 16286 báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và triển khai quyết liệt, triệt để trong công tác KSTT phương tiện.

Tiếp đó, sau khi rà soát lại dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở quá tải trên địa bàn toàn quốc, đặc biệt tại một số địa phương còn nhiều phương tiện chở quá tải và diễn biến phức tạp (dự thảo Công điện - PV), ngày 26/12/2014, Bộ GTVT có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận bổ sung nội dung: “Giao Bộ GTVT xem xét việc dừng đầu tư xây dựng, bảo trì đường bộ đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện quyết liệt công tác KSTT phương tiện trên địa bàn”.

Lý do của việc này theo Bộ GTVT, đến nay vẫn còn tình trạng một số lái xe, chủ xe, chủ hàng xếp, chở hàng quá tải trọng cho phép hoạt động lén lút vào ban đêm, đi trốn tránh, né các điểm kiểm tra tải trọng xe. Nhiều địa phương chủ yếu tập trung kiểm tra các phương tiện của địa phương khác lưu thông hoặc vận chuyển đi qua địa phương mình. Đặc biệt, tại một số tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng e ngại nếu làm quyết liệt, triệt để  ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình lớn hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của địa phương.

Đình Quang