Chấn chỉnh tình trạng bến không phép, tàu không số tại Vũng Đục

24/08/2016 10:09

Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước tại khu vực Vũng Đục...

chấn chỉnh tình trạng bến không phép, tàu không số tại vũng Đục

Chấn chỉnh tình trạng bến không phép, tàu không số tại Vũng Đục. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại khu vực Vũng Đục có 5 bến đang hoạt động. Trong đó, trừ Bến tàu khách Cẩm Đông đã được Sở GTVT cấp phép hoạt độngbến tạm của phường được UBND TP Cẩm Phả cấp phép thì các bến do Công ty Hoàng Gia quản lý, bến của Công ty Vận tải Vật tư TKV hiện vẫn chưa được cấp phép hoạt động hoặc đã hết hạn. Ngoài ra, còn một bến tự phát của tư nhân. Tại khu vực này cũng đang có khoảng 62 phương tiện chở người, trong đó có 43 phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, 14 phương tiện hết hạn đăng kiểm.

Ban ATGT tỉnh yêu cầu Ban ATGT TP Cẩm Phả phải triển khai tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục đăng ký cho các chủ phương tiện, tiến hành đăng ký, đăng kiểm toàn bộ phương tiện trong tháng 9, kiên quyết đình chỉ các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Về quản lý bến, giao Phòng Quản lý đô thị TP Cẩm Phả triển khai ngay việc khảo sát, hoàn thiện các hạng mục: Cọc bích, biển báo, đường dẫn đủ điều kiện để Sở GTVT công bố, cấp phép hoạt động trong tháng 9. Các bến khác, Ban ATGT tỉnh đã yêu cầu UBND TP Cẩm Phả rà soát, hoàn thiện thủ tục để cấp lại và triển khai quản lý theo đúng quy định. Riêng bến của Công ty Vận tải Vật tư TKV đã hết thời hạn giao đất, đề nghị chuyển thành bến hoạt động vận chuyển khách công cộng.

Hữu Tuấn