Cho phép phà một lưỡi chở ô tô trọng tải nhỏ

19/06/2014 13:05

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư cho phép phà một lưỡi được chở ô tô trọng tải nhỏ để đáp ứng nhu cầu của người dân qua sông.