Chủ tịch tỉnh để "lọt" xe quá tải vẫn bình chân, vì sao?

13/08/2014 06:24

Dù Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải xắn tay chặn xe quá tải, tỉnh nào để "lọt" xe quá tải, Chủ tịch tỉnh đó phải chịu trách nhiệm.