Chuyển trung tâm đăng kiểm Bình Phước thành công ty cổ phần

25/11/2018 12:14

Sau khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp, Nhà nước không nắm giữ vốn chi phối tại trung tâm đăng kiểm 93-01S

Chuyển trung  tâm đăng kiểm Bình Phước thành công ty cổ phần 1

Phương tiện vào đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 93-01S Bình Phước 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Văn bản số 1658 chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước về việc chuyển Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 93-01S Bình Phước (đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở GTVT) thành công ty cổ phần. Theo đó, sau khi cổ phần hóa, Nhà nước chỉ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ công ty hoặc không nắm giữ cổ phần.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của trung tâm đăng kiểm trước khi cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 167 ngày 31/12/2017 của Chính phủ; xây dựng phương án thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời, tiếp tục rà soát để báo cáo Thu tướng xem xét, cho phép chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo quy định.

Theo Cục Đăng kiểm VN, trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, gồm Trung tâm đăng kiểm 93-01S (tại TX.Đồng Xoài) và một trung tâm đăng kiểm được đầu tư theo hình thức xã hội hóa được thành lập tại huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Trung tâm đăng kiểm 93-01S hiện có 3 dây chuyền kiểm định, trong đó dành riêng một dây chuyền để phục vụ chủ phương tiện làm thủ tục đăng kiểm trực tuyến qua trang thông tin điện tử của đơn vị.

Hồng Xiêm