Chuyên viên dự thi Vụ trưởng: Chưa có tiền lệ

24/09/2014 06:57

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa phê duyệt danh sách 7 ứng viên thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ ATGT. Trong danh sách này có cả những ứng cử viên cấp chuyên viên.