Cổ vũ văn hóa giao thông: NS Thành Lộc nhận thư khen của PTT

14/11/2014 17:26

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa gửi thư khen dự án Commit Việt Nam đã cổ vũ xây dựng văn hóa giao thông trên trang web www.commitvietnam.com

Cổ vũ văn hóa giao thông: NS Thành Lộc nhận thư khen của PTT 1
Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia gửi lời chúc nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, các nghệ sỹ, diễn viên... dồi dào sức khỏe và sớm hoàn thành mục tiêu của dự án

Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sáng kiến, cùng hành động tốt đẹp của các cá nhân và tổ chức trong việc kêu gọi người dân Việt Nam “Cùng cam kết vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” bằng hành động cụ thể là không thực hiện các hành vi thiếu văn hoá trong khi tham gia giao thông trên trang web www.commitvietnam.com.

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tin tưởng rằng, với phong cách sáng tạo, gần gũi, cùng với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình của các nghệ sỹ, các bạn tình nguyện viên sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong tham gia giao thông, dần xoá bỏ những hành vi ứng xử thiếu văn minh trong khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh về một đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia gửi lời chúc nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, các nghệ sỹ, diễn viên, các thành viên của Trung tâm UNESCO Văn hoá, Giáo dục và Đào tạo và toàn thể các tình nguyện viên đang tham gia dự án Commit Việt Nam dồi dào sức khỏe và sớm hoàn thành mục tiêu của dự án.

 

K.H