Công an Phú Bình, Thái Nguyên thông báo thanh lý xe bị tạm giữ năm 2021

27/05/2022 08:28

Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo thanh lý xe vi phạm trật tự ATGT đã quá hạn bị tạm giữ tại đơn vị theo quy định.

Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo: Trong kho tạm giữ phương tiện có 229 xe vi phạm Luật giao thông đường bộ hiện đang bị tạm giữ, đã quá thời hạn quy định chủ xe không đến giải quyết vi phạm và nhận lại phương tiện đang bị tạm giữ.

Công an huyện Phú Bình đề nghị các Cục C01, C02, C03, C04, C08 (Bộ Công an); Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; Phòng PC01, PC02, PC03, PC04, PC08 (Công an tỉnh Thái Nguyên); Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong quá trình điều tra giải quyết vụ việc, quan tâm rà soát, phát hiện những xe kể trên có nằm trong diện xe vi phạm hay liên quan đến vụ việc đang giải quyết không?

Công an Phú Bình, Thái Nguyên thông báo thanh lý xe bị tạm giữ năm 2021 1

Ảnh minh họa.

Nếu có, đề nghị thông báo ngay cho Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, hoặc liên hệ theo số ĐT: 02083.867.215 để phối hợp giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

(Tải danh sách xe quá hạn bị tạm giữ kèm theo thông báo của Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tại đây):

https://cdn.baogiaothong.vn/upload/files/2022-2/default_file_upload/2022-05-26/danh-sach-xe-thanh-ly-tai-cong-an-huyen-phu-binh-20211653576064.docx

Hồng Nguyên