Công đoàn Sở GTVT TP HCM thi đua ATGT

31/01/2016 09:21

Công đoàn Sở GTVT TP HCM cho biết, các phong trào thi đua của năm 2015 đã hoàn thành tốt.

Công đoàn Sở GTVT TP HCM thi đua ATGT 1
Công đoàn Sở GTVT phối hơp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều phong trào thi đua đảm bảo ATGT

Công đoàn Sở GTVT TP HCM cho biết, các phong trào thi đua của năm 2015 các đơn vị trực thuộc Sở đã hoàn thành tốt, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Nhiều phong trào thi đua trong năm qua như “90 ngày thi đua hoàn thành trước thời gian, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch” phong trào này nhằm kêu gọi các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động phát huy sáng kiến, hoàn thành các công trình đạt chất lượng, tiến độ, an toàn; phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” gắn với thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí, góp phần giảm chi phí tăng thu nhập cho người lao động.

Ngoài ra, các phong trào thi đua thực hiện năm ATGT-2015, với chủ đề “siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với phương châm tính mạng con người là trên hết; “mỗi cán bộ, CNVC-LĐ ngành Giao thông vận tải là một giám sát viên khi tham gia giao thông”, phản ánh những bất cập của hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố chuyển đến các đường dây nóng.

Năm 2015, Sở đã tiếp nhận 1.110 thông tin phản ánh (thông tin trong phạm vi các đơn vị quản lý 833 tin, thông tin ngoài phạm vi quản lý của Sở 277 tin). Thông tin từ cán bộ, viên chức, người lao động chuyển tới là 623 tin, tin từ người dân 340 tin… Tổng số tin đã được xử lý khắc phục 1078 tin (trong đó, lĩnh vực đường bộ 876 tin, đường thủy 47 tin, cây xanh chiếu sáng 93), chuyển các cơ quan khác giải quyết 32 tin.

Từ những kết quả đạt được, Công đoàn Sở đã tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua đợt 3 năm 2015. Cụ thể, được các cấp công đoàn khen thưởng 54 tập thể và 15 cá nhân. Liên đoàn Lao động TP tặng bằng khen cho 7 tập thể xuất sắc trong Phong trào thi đua “90 ngày thi đua hoàn thành trước thời gian, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch” năm 2015.

Tuyên dương, khen thưởng 23 đề tài sáng kiến, giải pháp cải tiến được Hội đồng sáng kiến Sở xét công nhận, đặc biệt tuyên dương một cá nhân xuất sắc đạt giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm 2015.

Đỗ Loan