CSGT đã làm gì với "xe vua" chở gỗ tại Quảng Trị?

31/03/2014 10:57

Những ngày qua, CSGT và TTGT, công an các huyện đã cắm chốt 24/24h yêu cầu tất cả các xe chở gỗ phải tự tìm kho, bãi để tự hạ bớt khối lượng gỗ vượt quá tải trọng cho phép...