Cục QLĐB II quyết tâm xóa bỏ tình trạng xe quá tải

03/04/2015 14:51

Năm 2015, Cục QLĐB II đặt quyết tâm xóa bỏ tình trạng xe quá tải trên các tuyến đường do Cục quản lý.

cục qlĐb ii quyết tâm xóa bỏ tình trạng xe quá tải
Cục QLĐB II là đơn vị đầu tiên của Tổng cục ĐBVN tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua
giai đoạn 2010 - 2015

Hội nghị nhằm khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân người lao động Cục QLĐB II và các đơn vị thành viên; tôn vinh những tấm gương lao động giỏi, những sáng kiến hay góp phần nâng cao hiệu quả lao động, giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, Cục và Công đoàn Cục QLĐB II đã lồng ghép các phong trào thi đua vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Hàng năm, Cục đã  xây dựng, tổ chức phát động và thực hiện các phong trào như: Phong trào “4 chăm” trong khối duy tu đường bộ, Phong trào “ 2 không, 2 có” trong khối thu phí, phong trào “4 nhất” trong khối sửa chữa đường bộ, Phong trào “Phòng, chống lụt bão” trong các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ, Phong trào “kiểm soát tải trọng xe”… Cùng đó đơn vị thường xuyên duy trì phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho CBCNVLĐ. Các phong trào của Cục QLĐB II  phát động được đội ngũ CBCNVLĐ nhiệt tình hưởng ứng.

Nhờ các phong trào đó mà từ các Hạt, Đội, phân xưởng đến các chi cục, phòng ban trong toàn Cục 2 đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Cục như: Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, Quản lý bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, quản lý chất lượng công trình, kiểm soát tải trọng xe, phòng chống thiên tai bão lụt…

Riêng về công tác kiểm soát tải trọng xe để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Cục QLĐB II đã chủ động chỉ đạo lực lượng thanh tra, tuần kiểm đường bộ ở các Hạt thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của xe quá tải, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Chỉ tính riêng năm 2014, Cục QLĐB II đã thành lập tới 5 đoàn thanh tra về kiểm soát tải trọng xe với hàng trăm ca tuần tra kiểm soát nhằm xử lý vi phạm về kích thước thành thùng hàng hoạt động trên các tuyến quốc lộ. Qua đó, xử lý buộc cắt thùng tại chỗ 16 phương tiện, yêu cầu chủ xe tự cắt thùng 192 phương tiện vi phạm kích thước thùng hàng, phạt tiền 1,6 tỷ đồng.

cục qlĐb ii quyết tâm xóa bỏ tình trạng xe quá tải
22 cá nhân lao động điển hình tiên tiến được Cục QLĐB II trao tặng giấy khen

Tính từ năm 2010 đến nay, đã có nhiều tập thể, cá nhân trong Cục QLĐB II được các cấp, ngành biểu dương, tặng thưởng nhiều Giấy khen, Bằng khen và các danh hiệu cao quý khác. Đã có 4 cá nhân của Cục được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể  và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Cục QLĐB II đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 – 2020. Theo đó, Cục QLĐB II đặt mục tiêu thực hiện tốt công tác quản lý bảo trì đường bộ, đảm bảo các tuyến đường luôn an toàn, êm thuận, thông suốt; Quản lý tốt hành lang ATGT; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tải trọng xe để bảo vệ tốt cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ; duy trì và phát triển hơn nữa phong trào thi đua trong toàn Cục.

Riêng trong năm 2015, Cục QLĐB II đặt quyết tâm xóa bỏ triệt để tình trạng xe quá tải trên các tuyến đường do Cục quản lý, từ đó góp phần giảm thiểu TNGT trên tuyến.

Ngô Văn Thanh