Đà Nẵng gia tăng số người tử vong vì tai nạn giao thông

22/07/2019 14:49

Mặc dù số vụ tai nạn không tăng, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2018, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại Đà Nẵng số người chết vì TNGT tăng.

Đà Nẵng gia tăng số người tử vong vì tai nạn giao thông 1
So với cùng kỳ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT tại Đà Nẵng không tăng, không giảm, tuy nhiên, số người bị chết tăng 4 người.

Chiều 22/7, Ban ATGT Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 42 vụ TNGT làm 33 người bị chết, 15 người bị thương. Các vụ TNGT gây thiệt tài sản hơn 597 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không tăng, không giảm (với 42/42 vụ), tuy nhiên số người chết tăng 4 người (33/29 người), giảm 17 người bị thương (15/32 người).

Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 41 vụ làm 32 người bị chết, 15 người bị thương, gây thiệt hại tài sản hơn 597 triệu đồng. TNGT đường sắt xảy ra 1 vụ làm 1 người chết.

Đà Nẵng gia tăng số người tử vong vì tai nạn giao thông 2
Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng CSGT toàn thành phố Đà Nẵng phát hiện, lập biên bản 46.154 trường hợp vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng CSGT toàn thành phố Đà Nẵng phát hiện, lập biên bản 46.154 trường hợp vi phạm (ô tô có 19.839 trường hợp, mô tô có 26.314 trường hợp, xe máy điện 1 trường hợp). Lực lượng CSGT ra quyết định xử phạt 37.857 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước hơn 26,8 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT Đà Nẵng tạm giữ 148 phương tiện ô tô, 2.068 mô tô. Tước quyền sử dụng GPLX 5.581 trường hợp (1.432 trường hợp ô tô, 4.149 mô tô). So với cùng kỳ năm 2018, số trường hợp lập biên bản tăng 17.688 trường hợp, số tiền xử phạt tăng 7,3 tỷ đồng.

Đại Thắng